Snel naar

Pre-master Pedagogiek en Onderwijswetenschappen

Welke hbo-opleiding geeft toegang?

Voor toegang tot de pre-master voor de masterprogramma’s Ethics of Education, en Youth 0-21, Society & Policy moet je in principe in het bezit zijn van een verwant hbo-diploma. Indien je diploma niet vermeld staat in onderstaande lijst, maar je toch denkt via de pre-master tot één van beide masterprogramma’s toegelaten te kunnen worden, kun je contact opnemen met de toelatingscommissie met een beargumenteerd toelatingsverzoek. Vastgestelde verwante hbo-opleidingen zijn:

Alo/calo
Pabo (of PA)
CMV
Hbo Logopedie
Hbo Pedagogiek (hieronder vallen ook: HKP, HPO en HSAO)
Hbo-V (Verpleegkunde)
Lerarenopleiding
Hbo Personeel en Arbeid/HRM
MWD of MW
SPH of HBO-J
Social Work (met uitstroomprofiel Jeugd)
Hbo Psychologie
Psychomotorische therapie en bewegingsagogiek

Voor toegang tot de pre-master voor de master Onderwijswetenschappen moet je in principe in het bezit zijn van een verwant hbo-diploma. Indien jouw diploma niet vermeld staat in onderstaande lijst, maar je toch denkt via de pre-master tot de master Onderwijswetenschappen toegelaten te kunnen worden, kun je contact opnemen met de toelatingscommissie met een beargumenteerd toelatingsverzoek. Vastgestelde verwante hbo-opleidingen zijn:

Alo/calo
Pabo (of PA)
Hbo Pedagogiek (ook: HKP, HPO en HSAO)
Lerarenopleiding
Hbo Psychologie

Ben je wel in het bezit van een hbo-diploma maar valt dit niet onder de verwante vooropleidingen dan is het mogelijk om een verzwaard programma te doen. Dit houdt in dat je 5 extra vakken moet doen waardoor je een jaar langer over de pre-master zult doen. Informatie hierover kun je krijgen bij de studiecoördinator mw. van Oostwaard (m.van.oostwaard@rug.nl).

Masteropleidingen

De master Pedagogische Wetenschappen (met de programma’s Pedagogiek en Orthopedagogiek) en de master Onderwijswetenschappen bestaan uit éénjarige voltijd programma’s in dagonderwijs. Je hbo-diploma en het voldoende afronden van één van de pre-masters geven toegang tot de bijbehorende masteropleiding.

Binnen de Mastertrack Pedagogiek zijn twee (internationale) mastertracks ontwikkeld:
– Ethics of Education: Philosophy, History and Law
– Youth 0-21, Society and Policy.

Studenten kunnen via deze pre-master naar één van de volgende tracks:
• Onderwijswetenschappen, track Onderwijsinnovatie
• Onderwijswetenschappen, track Learning in Interaction
• Ethics of Education: Philosophy, History and Law (via de pre-master pedagogiek en onderwijswetenschappen of de pre-master orthopedagogiek)
• Youth 0-21, Society and Policy (via de pre-master pedagogiek en onderwijswetenschappen of de pre-master orthopedagogiek)

Alle studieonderdelen uit de pre-master moeten behaald zijn voordat men naar de master kan doorstromen. Er zijn twee instroommomenten voor de master(tracks): september en februari, met uitzondering van de mastertrack Learning in Interaction die alleen in september start.

Meer informatie

Meer informatie en een volledig overzicht van de pre-masters vind je in de studiegids van de pre-masters en op de website van de masteropleidingen Pedagogische Wetenschappen en Onderwijswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Met vragen over de masters kunt u ook terecht bij de betreffende studieadviseurs: studieadvies.pedok@rug.nl.

Inschrijving

Meld je NIET aan Studielink, maar via onze website onder de knop Inschrijven.

Heb je vragen, mail dan het secretariaat van de SPO (spo@rug.nl).

Februari-instroom

De pre-masters kennen geen officiële februari-instroom waarbij het programma opnieuw start. Studenten die in januari/februari willen starten, kunnen dit doen door vakken uit de pre-master als los vak te volgen (430 euro per vak in studiejaar 2023-2024). In september kan vervolgens de inschrijving voor de pre-masters worden gedaan. De reeds behaalde vakken worden vrijgesteld. Ook hoeft niet het volledige collegegeld betaald te worden, er wordt een individueel tarief berekend. Hiervoor dien je contact op te nemen met de studiecoördinator Mandy van Oostwaard (m.van.oostwaard@rug.nl).

N.B. Het is niet mogelijk om alle vakken uit het tweede semester als los vak te volgen (met name de statistiekvakken, omdat studenten de inleidende vakken uit het eerste semester hebben gemist). Dit betekent dat bij februari-instroom men altijd minimaal anderhalf jaar over de pre-master zal doen.