Snel naar

Premasters

SPO verzorgt voor hbo-afgestudeerden van verwante opleidingen twee pre-masters die toelating geven tot de drie masters Pedagogiek, Orthopedagogiek en Onderwijswetenschappen. SPO doet dit in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen.

De pre-masters hebben tot doel een zo snel mogelijke doorstroming te realiseren naar bovenstaande masters.

Pedagogiek & Onderwijswetenschappen

Voorbereiding op de master Pedagogiek of de master Onderwijswetenschappen. Een éénjarig programma in de avonduren van 60 ects.

Orthopedagogiek

Voorbereiding op de master Orthopedagogiek en Pedagogiek. Een éénjarig programma in de avonduren van 60 ects.

Een avondopleiding

De pre-master is een avondopleiding. Dit houdt in dat de studie kan worden gevolgd naast de dagelijkse werkzaamheden. Het houdt ook in dat het aantal colleges vergeleken met het bachelorprogramma van de RUG (de dagopleiding) beperkt is en dat dus een groot beroep wordt gedaan op zelfstudie. Studenten moet veel lezen, zowel in het Nederlands als in het Engels. Ook kan het voorkomen dat er colleges in het Engels gegeven worden.

De colleges van de schakelprogramma’s vinden plaats op de dinsdag-, woensdag- en donderdagavond van 17.00/17.15 tot 21.00 uur. In noodgevallen kan uitgeweken worden naar de maandagavond.

Enkele tentamens zullen overdag zijn. Dit zijn namelijk in principe RUG-tentamens, hetgeen een waarborg is voor het behaalde eindniveau van de pre-masterstudenten.

Academisch niveau

Verder is het van belang dat studenten zich realiseren dat de eisen die binnen het pre-masterjaar aan het studeren worden gesteld gelijk zijn aan die van de universiteit. Deze eisen wijken wegens het afwijkende didactische concept sterk af van de eisen die tijdens het hbo aan studenten zijn gesteld. De hoeveelheid kennis die verwerkt moet worden ligt hoger, er wordt minder structuur geboden bij het bestuderen van de literatuur, en er wordt een hoge mate van inzicht gevraagd in de te bestuderen stof. Een zelfstandige academische studiehouding is een voorwaarde voor het succesvol doorlopen van het pre-masterprogramma.

Engelstalig

Hoewel het pre-master een grotendeels Nederlandstalig programma is, kan het voorkomen dat een vak, of enkele colleges van een vak, in het Engels worden gegeven. In een universitaire opleiding is dit heel gebruikelijk. Dit hoort dan ook bij een goede voorbereiding op de Master waar ook Engelstalige colleges worden gegeven. Communiceren met de docent (vragen stellen tijdens college of per email) kan altijd in het Nederlands. Tentamens en opdrachten mogen ook altijd in het Nederlands worden gemaakt.

Februari-instroom

De pre-masters kennen geen officiële februari-instroom waarbij het programma opnieuw start. Studenten die in januari/februari willen starten, kunnen dit doen door vakken uit de pre-master als los vak te volgen (430 euro per vak in studiejaar 2023-2024). In september kan vervolgens de inschrijving voor de pre-masters worden gedaan. De reeds behaalde vakken worden vrijgesteld. Ook hoeft niet het volledige collegegeld betaald te worden, er wordt een individueel tarief berekend. Hiervoor dien je contact op te nemen met de studiecoördinator Mandy van Oostwaard (m.van.oostwaard@rug.nl).

N.B. Het is niet mogelijk om alle vakken uit het tweede semester als los vak te volgen (met name de statistiekvakken, omdat studenten de inleidende vakken uit het eerste semester hebben gemist). Dit betekent dat bij februari-instroom men altijd minimaal anderhalf jaar over de pre-master zal doen.