Kosten pre-master

Cursusgeld studiejaar 2024-2025

Het cursusgeld voor een pre-master (60 ECTS) is voor 2024-2025 vastgesteld op € 2530,-. Je betaalt dit bedrag middels een eenmalige incasso of in tien termijnen (€ 25,- administratiekosten) in het jaar van inschrijving. Studenten krijgen hiervoor een jaar de tijd om de pre-master af te ronden. Studenten die na een jaar de pre-master niet hebben afgerond, betalen het jaar er op niet het volledige cursusgeld maar een individueel tarief voor de vakken die nog moeten worden afgerond.

Daarnaast moet er voor het extracurriculaire vak Wiskunde € 250,- worden betaald indien de voortoets niet is gedaan/behaald. Voor het extracurriculaire vak Taal (Nederlands) moet € 125,- worden betaald indien de voortoets niet is gedaan/behaald.

Verzwaard programma

Het cursusgeld voor de 5 extra vakken van het verzwaard programma is in studiejaar 2024-2025  € 450,- per vak. De kosten voor boeken en studiemateriaal staan in de studiegids vermeld bij elk vak.

Tweede master

Sinds studiejaar 2010-2011 geldt er een nieuwe landelijke regeling wat betreft de kosten van een tweede master. Bent je al in bezit van een master (hbo of universitair) dan moet je het hoge instellingscollegegeld betalen.
Deze regeling geldt voor masterdiploma’s en doctoraal diploma’s behaald vanaf 1 september 1991. Wilt je weten of jouw vooropleiding geldt als een master dan kun je contact opnemen met de University Student Desk: 050-3638004.
Dit instellingscollegegeldtarief geldt alleen voor de master, niet voor het schakelprogramma.

Met een reguliere vierjarige hbo-opleiding (de hbo-bachelor) kan men voor het gewone tarief de universitaire master doen; het hoge tarief geldt dus alleen voor degenen die een extra master na afronding van de vierjarige HBO hebben gedaan.

Fondsen

Soms kunt u een studiebijdrage krijgen van een fonds. Mogelijke fondsen zijn:

1. Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds 
Voor inwoners van de provincie Groningen, met uitzondering van inwoners van de gemeente Groningen.

2. Stichting Talent Support 
Niet bedoeld voor de reguliere student onder de 30 jaar, 2e fase student, stages.

3. Stichting Het Scholten-Cordes Fonds 
Voor het verlenen van studietoelages in die gevallen waarin de Wet Studiefinanciering niet voorziet.

4. Stichting Neeltje Buis 
Voor tweede kansonderwijs, vooral gericht op vrouwen.

5. Dr L.A. Buma Stichting
Alleen voor personen geboren in de provincie Friesland, uit ouders die in Friesland wonen ten tijde van de aanvraag of daar overleden zijn.

6. Tesselschade studiefonds
Om vrouwen financieel te kunnen ondersteunen in de studiekosten.

Niet alle fondsen beschikken over een website.

Levenlanglerenkrediet

Studenten die het schakelprogramma gaan volgen kunnen geen gebruik maken van het levenlanglerenkrediet.
Kijk op de site van het DUO voor meer informatie over het levenlanglerenkrediet.

Studiefinanciering

Op grond van inschrijving bij de Stichting Pedagogisch Onderwijs (SPO) heb je geen recht op studiefinanciering/-lening, studentenreisproduct o.i.d. Het aanmelden gaat dan ook niet via studielink of Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

In sommige gevallen kan een Gemeentelijke Sociale Dienst of een arbeidsbureau (UWVwerkbedrijf) besluiten tot vergoeding van studiekosten. Er zijn ook verschillende fondsen die je aan kunt schrijven (zie hierboven). Daarnaast zijn studiekosten in het algemeen aftrekbaar voor de belasting.

Lerarenbeurs Schakelprogramma

Leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroeps-onderwijs kunnen een ‘Lerarenbeurs voor scholing‘ aanvragen als zij hun professionele niveau willen verhogen, hun vakkennis willen verbreden of zich willen specialiseren.

Deze lerarenbeurs kan zowel voor een master aangevraagd worden als ook voor het schakelprogramma (pre-master) voorafgaand aan die master.

De lerarenbeurs komt je tegemoet in de kosten van les- en collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan jouw werkgever een vergoeding krijgen om jouw vervanging bij studieverlof te bekostigen. Let op: deze beurs is een voorwaardelijke gift. Wanneer niet aan alle voorwaarden is voldaan  dient je het geld (deels) terug te betalen.

je kunt als leraar éénmaal in jouw onderwijsloopbaan gebruik maken van de lerarenbeurs voor scholing voor het volgen van één opleiding.

Subsidieplafond

Beurzen worden toegekend op volgorde van binnenkomst. Hoe eerder je aanvraagt, hoe meer kans je maakt op een beurs.
DUO voert de regeling uit voor de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aanvragen

Op het aanvraagformulier dienen een Brinnummer en Isatcode ingevuld te worden.
Brinnummer van de Rijksuniversiteit Groningen is: 21PC.
Isatcodes (Crohonummers) zijn:
66613 (voor schakel en master Onderwijswetenschappen)
66607 (voor schakel en master Pedagogische Wetenschappen (Algemeen Pedagogische Wetenschappen en  Orthopedagogiek)

Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend. je dient altijd contact op te nemen met DUO om na te gaan wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn.

LET OP: in de loop van het studiejaar kunnen studenten met een lerarenbeurs een mail krijgen van DUO dat zij niet ingeschreven staan bij een bachelor- of masteropleiding en dat de lerarenbeurs kan worden ingetrokken. Dit is een standaard mail van DUO omdat het schakelprogramma niet een bacheloropleiding is. Krijgen studenten deze mail dan kunnen zij dit doorgeven aan het secretariaat, graag met vermelding van het studentnummer. Het secretariaat mailt dan DUO om te bevestigen dat zij bij ons ingeschreven staan. Dit is voldoende om te zorgen dat de lerarenbeurs niet wordt ingetrokken.

Bron:
DUO – IB-Groep