Onderwijsprogramma 

De pre-master Orthopedagogiek is een eenjarig programma van 60 ects, met de volgende vakken:

Wiskunde (0 ects)
Methoden en technieken van onderzoek in de sociale wetenschappen (5 ects)
Inleiding onderzoek (5 ects)
Statistische modellen 1 (5 ects)
Statistische modellen 2 (5 ects)
Testtheorie (5 ects)
Kwalitatieve methoden in de sociale wetenschappen (5 ects)
Diagnostiek en behandeling (5 ects)
Neuropsychologie – Orthopedagogiek (5 ects)
Gedrags- en opvoedingsproblemen (5 ects)
Leer- en onderwijsproblemen (5 ects)
Ondersteuning aan personen met beperkingen (5 ects)
Referaat- en bibliotheekpracticum (5 ects)

De pre-master Pedagogiek en Onderwijswetenschappen is eenjarig programma van 60 ects, met de volgende vakken:

Wiskunde (0 ects)
Inleiding onderzoek (5 ects)
Statistische modellen 1 (5 ects)
Statistische modellen 2 (5 ects)
Methoden en technieken van onderzoek in de sociale wetenschappen (5 ects)
Onderzoekspracticum (designs) (5 ects)
Kwalitatieve methoden in de sociale wetenschappen (5 ects)
Testtheorie (5 ects)
Referaat- en bibliotheekpracticum (5 ects)
Filosofie 2: wetenschapsfilosofie (5 ects)

Keuzeonderdelen (3 van de 4 kiezen):
Ontwikkelings- en onderwijspsychologie (5 ects)
Evidence-based interventies in het onderwijs (5 ects)
Kind en jeugd (5 ects)
Onderwijsethiek (5 ects)