Studiecoach pre-masterstudenten

De pre-masters hebben een studiecoach, dit is mevrouw Ieteke Talsma. Studenten die tegen problemen aanlopen in de studie, zoals faalangst, studiestress of problemen met de studieplanning, kunnen bij haar terecht. Zij kan ook tips geven over o.a. effectief studeren en academische schrijfvaardigheid e.d.

Mocht je een afspraak met haar willen maken mail dan naar studiecoach.spo@rug.nl. Per mail kan ook een telefonische afspraak worden ingepland.

Ondersteunende onderwijsvoorzieningen

Studenten aan de SPO die een functiebeperking hebben, kunnen in aanmerking komen voor ondersteunende onderwijsvoorzieningen wanneer zij door deze beperking niet optimaal het onderwijs kunnen volgen of tentamens kunnen afleggen.

De SPO volgt in de procedure inzake studenten met een functiebeperking het beleid van de Rijksuniversiteit Groningen.

Hier kun je de Procedure Ondersteunende Onderwijsvoorzieningen downloaden