Verzwaard programma

Studenten die niet de juiste vooropleiding hebben en wel toegelaten willen worden tot het schakelprogramma moeten extra vakken volgen. Dit zijn vakken uit onze avondopleiding Pedagogiek. Gezien de hoeveelheid studiebelasting betekent dit een jaar langer studeren.

Voor de masters Pedagogiek en Onderwijswetenschappen betreft dit in totaal 56 ects:
Pedagogiek 1
Pedagogiek 2
Filosofie van opvoeding en onderwijs
Onderwijskunde
Interculturele sensitiviteit in onderwijs en jeugdzorg

Voor de master Orthopedagogiek betreft dit in totaal 53 ects:
Pedagogiek 1
Pedagogiek 2
Filosofie van opvoeding en onderwijs
Psychologie: introductie
Psychologie: toegepast

De regeling voor het verzwaarde programma is als volgt:

Deze extra vakken worden in het jaar voorafgaand aan het schakelprogramma gedaan. In dit jaar schrijft u zich nog niet in voor het schakelprogramma, maar via de optie Losse vakken (€ 425,- per vak in studiejaar 2021-2022). Het is aan te raden om niet aan het begin van het studiejaar de aanmelding en betaling voor alle 5 vakken te doen maar per vak, wanneer u zeker weet dat u het vak daadwerkelijk gaat volgen. Dit kan ongeveer 4 weken voordat het vak start. Voor het geld dat u betaalt heeft u recht op de twee tentamenkans in dat studiejaar.

Zie voor meer informatie over deze vakken de studiegids van de opleiding Pedagogiek. Bij vragen of problemen met de studieplanning kunt u contact opnemen met de studiecoördinator mw. van Oostwaard (m.van.oostwaard@rug.nl).

Er is geen apart rooster van de 5 vakken van het verzwaarde deel, deze vakken kunnen worden opgezocht in de verschillende roosters van de opleiding Pedagogiek.