Veelgestelde vragen

Voor welke datum moet ik mij aanmelden voor een opleiding?

Aanmelding graag vóór eind juli. Latere aanmelding is mogelijk, alleen kunnen wij dan niet garanderen dat je de nodige documenten en collegekaart tijdig ontvangt.

Welke vooropleiding voor de opleiding Pedagogiek?

De volgende vooropleidingen zijn geldig:

havo,
mbo (=> niveau 4),
een verklaring van een MTS dat met goed gevolg is afgelegd zonder dat het praktijkjaar is doorlopen,
of een opleiding van vergelijkbaar of hoger niveau.

Als je niet beschikt over de vereiste vooropleiding, kun je via een toelatingsonderzoek tot de opleiding worden toegelaten. Neem hiervoor contact op met de studiecoördinator Mandy van Oostwaard (m.van.oostwaard@rug.nl).

Toelating Masteropleidingen (en schakelprogramma’s)?

Een student die beschikt over een diploma van een verwante hbo-opleiding en die het schakelprogramma met goed gevolg heeft afgerond wordt definitief toegelaten tot de Masteropleiding. Zie voor meer informatie hieronder per Masteropleiding.

Welke vooropleiding Algemeen Pedagogische Wetenschappen?

Als verwante hbo-opleidingen worden aangemerkt:

Alo
Pabo of PA
CMV
Hbo Pedagogiek (hieronder vallen ook HKP, HPO en HSAO)
Hbo-V
Vierjarige tweedegraads lerarenopleiding
Logopedie
MWD of MW
P&A
SPH of Hbo-J
Hbo Psychologie

Heb je een niet-verwante hbo-opleiding, maar je wil wel via ons schakelprogramma doorstromen naar deze master, dan kun je een verzwaard schakelprogramma volgen. Dit houdt in dat je naast de reguliere studieonderdelen uit het schakelprogramma extra vakken volgt.

Welke vooropleiding Onderwijswetenschappen?

Als verwante hbo-opleidingen worden aangemerkt:

Alo
Pabo of PA
Hbo Pedagogiek (hieronder vallen ook HKP, HPO en HSAO)
Vierjarige tweedegraads lerarenopleiding
Hbo Psychologie

Heb je een niet-verwante HBO-opleiding, maar je wil je wel via ons schakelprogramma doorstromen naar deze master, dan kun je een verzwaard schakelprogramma volgen. Dit houdt in dat je naast de reguliere studieonderdelen uit het schakelprogramma extra vakken volgt.

Welke vooropleiding Orthopedagogiek?

Als verwante hbo-opleidingen worden aangemerkt:

Alo
Pabo of PA
CMV
Hbo Pedagogiek (hieronder vallen ook HKP, HPO en HSAO)
Hbo-V
Logopedie
MWD of MW
P&A
SPH of hbo-J
Hbo Psychologie

Heb je een niet-verwante hbo-opleiding, maar je wil je wel via ons schakelprogramma doorstromen naar deze master, dan kun je een verzwaard schakelprogramma volgen. Dit houdt in dat je naast de reguliere studieonderdelen uit het schakelprogramma extra vakken volgt.

Verzwaard programma Algemeen Pedagogische Wetenschappen of Onderwijskunde?

De extra vakken van het verzwaarde programma zijn:
Pedagogiek 1
Pedagogiek 2
Filosofie van opvoeding en onderwijs
Onderwijskunde
Multiculturaliteit in onderwijs en jeugdzorg
Totaal 56 ects.

Klik hier voor meer informatie.

Verzwaard programma Orthopedagogiek?

De extra vakken van het verzwaarde programma zijn:
Pedagogiek 1
Pedagogiek 2
Filosofie van opvoeding en onderwijs
Psychologie
Totaal 53 ects.

Klik hier voor meer informatie.

Hoe kan ik vrijstellingen aanvragen?

Vrijstellingen in de schakelprogramma’s worden bepaald door de Toelatingscommissies van de betreffende masters. De verzoeken kunnen gemaild worden naar de studiecoördinator Mandy van Oostwaard: m.van.oostwaard@rug.nl

Alle verzoeken tot vrijstellingen dient men te onderbouwen met bewijsstukken.

Geeft de opleiding recht op studiefinanciering?

Tegemoetkomingen

Studenten die afhankelijk zijn van een uitkering kunnen bij de Sociale Dienst in de eigen gemeente navragen of ze in aanmerking komen voor vergoeding van studiekosten.

Soms worden studiekosten (gedeeltelijk) vergoed door het UWVwerkbedrijf (voorheen CWI) of de eigen werkgever.

Wie de Lerarenvariant van de opleiding Pedagogiek doet kan in aanmerking komen voor de regeling tegemoetkoming leraren.

Leraren in het primair onderwijs tot en met het hoger beroeps-onderwijs kunnen een lerarenbeurs voor scholing aanvragen als zij hun professionele niveau willen verhogen, hun vakkennis willen verbreden of zich willen specialiseren. Wanneer deze beurs wordt aangevraagd voor een master dan geldt deze ook voor het schakelprogramma (prémaster).

Informatie hierover is verkrijgbaar bij het DUO (voorheen Informatie Beheer Groep).

Wanneer zijn de colleges?

De tijden van de colleges zijn te vinden in de verschillende roosters onder het kopje ‘Snel naar’ op de pagina van de opleiding.

Waar worden de colleges gegeven?

De meeste colleges worden gegeven in het Muntinggebouw bij de faculteit (Grote Kruisstraat 2/1), en in de volgende zalen van het Academiegebouw (Broerstraat 5): Geertsemazaal, Offerhauszaal, Heymanszaal en Zernikezaal.

Waar is de Tentamenhal?

Tentamenhal (Aletta Jacobshal, gebouw A)

Blauwborgje 4

Zernikecomplex

Kan ik mijn tentamen inzien?

Tel. 050- 363 6525

spo@rug.nl

Hoe is de stage geregeld in de opleiding Pedagogiek?

Voor meer informatie over de stage zie de online studiegids.

Studeren met een functiebeperking?

Zie onder de knop van de betreffende opleiding voor meer informatie.

Kan ik lenen bij de bibliotheken van de universiteit?
Waar kan ik parkeren?

Docenten die om 17.00 uur met hun colleges starten wordt verzocht coulant om te gaan met het binnenkomen van studenten tijdens de colleges even na vijven.

Oproep
Aan alle studenten en docenten van de SPO doen we het verzoek rekening te houden met dit parkeerbeleid. We vragen een ieder, wanneer mogelijk, met andere vormen van vervoer naar de colleges te komen.

Parkeren is vanaf 17.00 uur mogelijk op de parkeerplaats van de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat. Toets in je navigatie ‘Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 33′, dan zie je aan je rechterhand de parkeerplaats. Via de intercom kan je melden dat je een student van SPO bent.

Spontaan bezoek zonder aanmelding, bijvoorbeeld vertegenwoordigers of studenten, kunnen parkeren bij P6 of P+R Reitdiep

Parkeren bij het Academiegebouw
Hier zijn geen parkeerplaatsen beschikbaar. Alleen voor personen met beperkingen is parkeren hier mogelijk.

Parkeren bij de Tentamenhal
Parkeerplaatsen bij de Tentamenhal (Aletta Jacobshal) die vrij toegankelijk zijn voor alle bezoekers zijn P6 en het transferium aan de Professor Uilkensweg. klik hier voor de plattegrond.