Het vak Taal Nederlands zit niet in het basisprogramma, hiervoor moet een aparte inschrijving worden gedaan. De universiteit heeft bepaald dat alle nieuwe studenten dit onderdeel moeten behalen als voorbereiding op de Masterthesis. Studenten mogen zelf kiezen of ze deel willen nemen aan de voortoets. De voortoets Taal Nederlands is geheel met zelfstudie.

Kosten studiejaar 2023-2024
Voortoets Taal Nederlands: kosteloos
Cursus Taal Nederlands:  € 125,-

Studenten die de voortoets Taal Nederlands weten te behalen hoeven de cursus Taal Nederlands niet meer te volgen. Studenten die de voortoets niet hebben behaald kunnen, nadat ze de uitslag van de voortoets hebben ontvangen, de aanmelding voor de cursus Taal Nederlands doen.

Bij de cursus Taal Nederlands worden twee tentamenkansen gegeven. Inschrijven kan binnenkort hier.

Voortoets Taal Nederlands 2023-2024

De voortoets zal op dinsdag 29 augustus 2023 plaatsvinden (fysiek) van 14.00-16.00 in de Aletta Jacobshal 2.

Opgeven voor de voortoets kan door een mailtje te sturen naar spo@rug.nl.